7 things you don’t really need to know about me.

It is time to reveal those 7 things Eva challenged me to tell you.

Here they come. First in Norwegian then in English (for my english speaking readers).

 1. Eg har ein gong prestert det kunststykket å skru av skråstaget på ei hylle utan først å fjerne alle gjenstandane som befant seg i hylla. Resultatet vart, då hylla tok til å krenge, at TV-en datt ned og for hoppande bortetter golvet. Då Eva, som vitna det heile, og eg tok TV-en oppatt og prøvde den, virka den like fint (flaks!)
 2. Det er 2 bøker eg berre har måtta gje opp, eg kjem aller igjøno dei. Det er John Le Carre, Nattportieren og Jan Guillou, Veien til Jerusalem (Tempelridder-serien). Forfattarane får ha meg unnskyldt, eg klarte det berre ikkje.
 3. Eg elskar blåmuggostar av alle slag!
 4. Sommaren 2008, på Herdla, fekk eg hole in one på eit veldig provisorisk hol.
 5. Eva var med på denne og….Ein gong i vår ungdom var me til bydn i pappas bil. Vel tilbake til bilen oppdaga me at parkeringshuset var lukka og låst for natta. Me klarte å redda bilen ut og eg får trøste meg med at sidan den gongen sjekkar eg alltid opningstidene i parkeringshusa.
 6. Har ein gong måtta måka heile oppkjørselen vår for å få bilen opp til huset (takk for snøfresaren og … kor e mannfolka når du treng dei???) Resultatet vart ein flott oppkjørsel – bilen fauk opp; og frykteleg ilt i armane.
 7. Eg tar bussen på arbeid!

 

Now, in english

 1. Once I managed to remove the cross at the back of my bookshelf without taking all my things out  first. That resultet in, when the shelf started falling sideways, that the Television fell off the shelf end went bouncing across the living room. When Eva (who witnessed it all) and I took it back up and tried it, it still worked (What a good luck!)
 2. There are two books I’ve started on which I never finiched. It is John le Carré, The Night Manager and    Jan Guillou, The Road to Jerusalem. Sorry authors, I just could not manage to read them.
 3. I just love all kinds of blue cheeses!
 4. In the summer of 2008, at Herdla Golf-course, I played a Hole in one on a VERY provisional hole.
 5. This one Eva was a part of too! …Once, in our youth we were in Bergen, driving dads car. When we came back to the car we found that the parking-garage vas locked for the night. We managed to “save” the car and since then I always check the parking-garages opening hours. 
 6. Once I had to clear our drive-way from snow before driving the car up to the house (Thank you so much for snowblowers and… where are the men when you really need them???). The result.. a great drive-way – the car “flew” up;.. and pain in both my arms.
 7. I take the bus to work.

I have to give this challenge to someone else (at least Eva say so). Here it comes Helge, see what you can make out of it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: